Olah, L. v. (2021). Genomutaciones en las plantas medicinales, Datura stramonium L., Digitalis lanata Ehrh. X D. Lutea L. = Digitalis santacatalinensis n. sp. art. - 1era. Parte. Lilloa, 25, 629–684. Recuperado a partir de https://www.lillo.org.ar/journals/index.php/lilloa/article/view/1450