(1)
Olah, L. v. Genomutaciones En Las Plantas Medicinales, Datura Stramonium L., Digitalis Lanata Ehrh. X D. Lutea L. = Digitalis Santacatalinensis N. Sp. Art. - 1era. Parte. LIL 2021, 25, 629-684.