Xin, Zhiming, Jianqiang Qian, Carlos Busso, Bo Wu, Yajuan Zhu, Jinxin Zhang, Yonghua Li, y Qi Lu. Equipo Simulador De Agua De Lluvia Para Experimentos a Campo En Ecosistemas áridos Y Semiáridos. Lilloa 57, no. 1 (junio 3, 2020): 54-71. Accedido noviembre 30, 2020. http://www.lillo.org.ar/journals/index.php/lilloa/article/view/v57n1a04.